Chương trình hỗ trợ người chăn nuôi tái đàn

Chương trình hỗ trợ người chăn nuôi tái đàn
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NGƯỜI CHĂN NUÔI TÁI ĐÀN
Thời gian: từ 10/7/2018 đến hết 31/7/2018
Nội dung: Khách hàng nhận được phiếu quà tặng trị giá 5,000vnđ trong mỗi bao cám Thaiway.

-Bao loại 25kg được tặng 1 phiếu 5000VNĐ/bao

- Bao loại 40kg được tặng 2 phiếu 5000VNĐ/bao

Áp dụng cho các sản phẩm heo: Đậm đặc, Heo con, Heo thịt, Heo nái.

Baby Swine Plus, A1101, 101S, 102S, 103S, 104S, 122, 102, 103, 105, 106, 107, S55, 148.

Khuyến mại 5/2018

Khuyến mại 5/2018