Chương trình Khuyến mại từ ngày 27/11 - 30/11/2017

Chương trình Khuyến mại từ ngày 27/11 - 30/11/2017
Thaiway xin thông báo Chương trình Khuyến mại từ ngày 27/11 - 30/11/2017 như sau:

1) Khuyến mại 200đ/kg cho các sản phẩm: 101S, 102S.

2) Khuyến mại 150đ/kg cho các sản phẩm: 303, 216.

3) Khuyến mại 100đ/kg cho các sản phẩm: H99.