Khuyến mại chương trình Nông thôn mới tháng 11/2017

Khuyến mại chương trình Nông thôn mới tháng 11/2017
Thaiway xin thông báo Chương trình khuyến mại áp dụng cho chương trình Nông thôn mới, thời gian từ ngày 06 - 10/11/2017. Cụ thể như sau:

HiPro, Dola và các sản phẩm tương đương GreenFood.

- Chiết khấu theo số lượng: 303, 216, 123 khi lấy đủ 30 bao trên một đơn hàng sẽ được tặng 01 bao cùng loại.

- Chiết khấu 150đ/kg cho các sản phẩm: 101S, 102S, 215.

- Chiết khấu 100đ/kg cho các sản phẩm: 203, H99/306, 333Plus/GV03.