Khuyến mại cuối tháng 10-2017

Khuyến mại cuối tháng 10-2017
Thaiway xin thông báo Chương trình khuyến mại, áp dụng từ ngày 17 - 31/10/2017. Cụ thể như sau:

1) Khuyến mại 500đ/kg cho các sản phẩm: 101S, 302.

2) Khuyến mại 200đ/kg cho các sản phẩm: 102S, 215, 216, 203.

3) Khuyến mại 150đ/kg cho các sản phẩm: 333Plus.

4) Khuyến mại 100đ/kg cho các sản phẩm: 303.

Trân trọng!