Khuyến mại lớn nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019

Khuyến mại lớn nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019

Khách hàng khi mua sản phẩm của Thaiway từ ngày 22/1/2019 đến hết ngày 02/02/2019 sẽ nhận được khuyến mại như sau:

- Khuyến mại 01 thùng bia 333 cho đại lý, hộ chăn nuôi khi mua đủ 02 tấn hàng thịt bất kì (bao gồm cả sản phẩm heo đẻ, heo chửa) của Thaiway/đơn hàng trong thời gian diễn ra khuyến mại.

- Khuyến mại 01 thùng bia 333 cho đại lý, hộ chăn nuôi khi mua đủ 03 tấn hàng đẻ bất kì của Thaiway/đơn hàng trong thời gian diễn ra khuyến mại.