Thông báo lễ tổng kết năm 2018 và liên hoan tất niên

Thông báo lễ tổng kết năm 2018 và liên hoan tất niên

Căn cứ chương trình lễ tổng kết năm và liên hoan tất niên đã được Tổng Giám đốc phê duyệt. Phòng HC-NS thông báo đến toàn thể cán bộ, nhân viên công ty lịch trình buổi lễ:

Đúng 17h00 ngày 26/1/2019 (tức ngày 21/12/2018 âm lịch) toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty có mặt tại Văn phòng Công ty để tham dự lễ tổng kết nhiệm vụ năm 2018 và liên hoan tất niên.

Chi tiết xin mời xem thông báo dưới đây:

Tổng kết năm 2018 và liên hoan tất niên