Việt Nam có khả năng xuất khẩu 6,5 triệu tấn gạo

Việt Nam có khả năng xuất khẩu 6,5 triệu tấn gạo

Trước tình hình xuất khẩu 2 tháng đầu năm khả quan, Bộ NN&PTNT dự báo, Việt Nam có khả năng xuất khẩu được 6,5 triệu tấn gạo trong năm nay.

Để giữ vững giá trị gạo Việt Nam trong xuất khẩu, cơ cấu gạo chất lượng cao vẫn chiếm chủ yếu, gạo thường chiếm không quá 20% trong xuất khẩu.

Trong 2 tháng đầu năm, nước ta đã xuất khẩu được gần 900.000 tấn gạo với kim ngạch gần 420 triệu USD, tăng 17% về khối lượng và 34% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Philippines và Trung Quốc là hai thị trường đứng đầu nhập khẩu gạo Việt Nam. Đặc biệt, giá gạo của Việt Nam đang cao hơn Thái Lan nhờ chất lượng gạo tăng lên.

Năm ngoái, cả nước xuất khẩu được 5,8 triệu tấn gạo với 2,6 tỷ USD.