Chấn chỉnh công tác cung ứng, sử dụng vaccine ASF

Chấn chỉnh công tác cung ứng, sử dụng vaccine ASF
Ngày 25/8/2022, Cục Thú y ban hành Văn bản số 1350/TY-QLT về việc chấn chỉnh công tác cung ứng, sử dụng, giám sát sử dụng vaccine Dịch tả heo châu Phi (ASF) NAVET-ASFVAC.

Ngày 12/7/2022, Bộ NN&PTNT ban hành Công văn số 4463/BNN-TY gửi UBND các tỉnh, thành phố có nhu cầu sử dụng vaccine NAVET ASFVAC về việc tổ chức giám sát sử dụng vaccine phòng bệnh ASF NAVET-ASFVAC; Thực hiện chỉ đạo của Bộ NN&PTNT, Cục Thú y ban hành Công văn số 692/TY-DT ngày 9/5/2022 và Công văn số 1060/TY-DT ngày 12/7/2022 hướng dẫn việc giám sát sử dụng vaccine phòng bệnh ASF NAVET-ASFVAC, trong đó đã nhấn mạnh để bảo đảm việc tiêm phòng vaccine ASF NAVET-ASFVAC an toàn, hiệu quả trong điều kiện chăn nuôi thực tế và trên diện rộng, Sở NN&PTNT, cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các tỉnh, thành phố cần phối hợp với các đơn vị liên quan, Công ty Navetco tổ chức giám sát việc cung ứng, sử dụng, tổ chức giám sát sau tiêm phòng vaccine, cụ thể: 

- Ðịa phương có nhu cầu sử dụng vaccine cần chủ động phối hợp với Công ty Navetco, các đơn vị thuộc Cục Thú y, các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương:

(i) Tổ chức lựa chọn các cơ sở chăn nuôi heo để triển khai tiêm vaccine NAVET-ASFVAC cho đàn heo tại địa phương;

(ii) Lập danh sách gồm thông tin cụ thể về các địa phương, cơ sở chăn nuôi heo có nhu cầu sử dụng vaccine NAVET-ASFVAC, lựa chọn các cơ sở chăn nuôi để thực hiện việc lấy mẫu giám sát, gửi Cục Thú y để phối hợp tổ chức giám sát;

(iii) Thống nhất với chủ cơ sở chăn nuôi heo để các cán bộ thú y trực tiếp giám sát việc tiêm phòng, giám sát lâm sàng và lấy mẫu xét nghiệm (có Giấy cam kết sử dụng vaccine của cơ sở chăn nuôi);

(iv) Hướng dẫn cụ thể thời gian, tuổi heo để tiêm phòng mũi 1, mũi 2; Hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi heo tổ chức tiêm vaccine; Chuẩn bị đầy đủ phương án, dụng cụ, nguyên vật liệu cần thiết, lập kế hoạch, kinh phí để ứng phó, khắc phục, xử lý các vấn đề, sự cố phát sinh không mong muốn do sử dụng vaccine NAVET-ASFVAC;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai tiêm vaccine NAVET-ASFVAC để phòng, chống dịch bệnh ASF trên đàn heo tại địa phương; Phân công lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật phối hợp, hướng dẫn chủ cơ sở chăn nuôi hằng ngày theo dõi, giám sát lâm sàng, ghi chép thông tin về tình trạng sức khỏe đàn heo sau tiêm phòng; Tổ chức lấy mẫu để xét nghiệm, đánh giá hiệu quả sử dụng vaccine;

Vắc xin navet asf

Vaccine Dịch tả heo châu Phi NAVET-ASFVAC của Công ty Navetco.

- Ðịa phương có nhu cầu sử dụng vaccine chủ động phối hợp với Công ty Navetco, Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương, các Chi cục Thú y vùng để thống nhất kế hoạch lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu gửi mẫu giám sát sau tiêm phòng đến các phòng thí nghiệm thuộc Cục Thú y; 

- Phối hợp với Công ty Navetco và các đơn vị, cá nhân liên quan để ứng phó, khắc phục, xử lý các vấn đề, sự cố phát sinh không mong muốn do sử dụng vaccine ASF NAVET-ASFVAC. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế của các Cục Thú y tại một số tỉnh đã sử dụng vaccine NAVET-ASFVAC và phát hiện nhiều tồn tại, bất cập, có sự buông lỏng trong quản lý, phân phối, tổ chức tiêm phòng và giám sát sử dụng vaccine NAVET-ASFVAC, không thực hiện đúng theo chỉ đạo của Bộ NN&PTNT, hướng dẫn của Cục Thú y và hướng dẫn sử dụng vaccine của nhà sản xuất, dẫn đến tình trạng người dân, cán bộ thú y cơ sở tự ý tiêm không đúng đối tượng heo được chỉ định (heo thịt từ 8 - 10 tuần tuổi), không thực hiện nghiêm các biện pháp vệ sinh, sát trùng, sử dụng chung kim tiêm, dẫn đến lây lan virus ASF trong quá trình tiêm (xảy ra hiện tượng heo chết khư trú nhiều ở một số vùng). 

Ðể khắc phục, chấm dứt ngay tình trạng nêu trên, Cục Thú y đề nghị Sở NN&PTNT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y các tỉnh, thành phố và Công ty Navetco nghiêm túc chấn chỉnh việc cung ứng, quản lý, sử dụng và giám sát sử dụng vaccine NAVET-ASFVAC, cụ thể sau đây:

1. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ NN&PTNT về việc tổ chức giám sát sử dụng vaccine phòng bệnh ASF NAVET-ASFVAC; Hướng dẫn của Cục Thú y về việc hướng dẫn tổ chức giám sát sau tiêm phòng vaccine ASF NAVET-ASFVAC.

2. Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, nghiêm túc rút kinh nghiệm của Công ty Navetco, các cơ quan liên quan của địa phương về việc không tuân thủ nghiêm chỉ đạo của Bộ NN&PTNT, hướng dẫn của Cục Thú y, dẫn đến mở rộng đối tượng tiêm vaccine nhưng không có hướng dẫn sử dụng, không có giám sát của cơ quan thú y, để xảy ra tình trạng sử dụng vaccine ASF NAVET-ASFVAC tiêm cho các đối tượng heo không được chỉ định, gây ra hậu quả làm chết heo.

3. Công ty Navetco:

a) Báo cáo đầy đủ, chính xác về tình hình cung ứng, sử dụng và giám sát sau tiêm phòng vaccine theo đúng chỉ đạo của Bộ NN&PTNT, hướng dẫn của Cục Thú y;

b) Tập trung cùng với các địa phương hoàn thành việc hỗ trợ kinh phí, xử lý các trường hợp có heo chết; Bố trí lực lượng cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm tại Bình Ðịnh và Phú Yên để tổ chức khắc phục sự cố;

c) Khẩn trương rà soát, xác định nguyên nhân, sự bất thường trong quá trình triển khai sử dụng vaccine ASF (bảo quản, vận chuyển, cung ứng, tổ chức tiêm vaccine tại thực địa);

d) Kịp thời hỗ trợ, cung ứng thuốc, hóa chất sát trùng, tiêu độc cho các địa phương, các hộ chăn nuôi có heo phản ứng, chết sau khi sử dụng vaccine.

4. Ðối với các địa phương xảy ra sự cố sau tiêm phòng:

a) Tạm dừng việc triển khai sử dụng vaccine NAVET-ASFVAC để tập trung nguồn lực xử lý các vấn đề phát sinh;

b) Thống kê chính xác số lượng, chủng loại heo có phản ứng, chết sau tiêm phòng; Thực hiện vệ sinh, sát trùng, tiêu độc, xử lý dịch bệnh theo quy định;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn người dân không bán chạy, giết mổ, tiêu thụ heo bệnh, chết; Không vứt xác heo chết ra môi trường;

d) Tiếp tục theo dõi, giám sát, lấy mẫu các trường hợp heo phản ứng, chết sau tiêm vaccine để xác định nguyên nhân;

đ) Kịp thời báo cáo đầy đủ, chính xác về tình hình sử dụng và giám sát sau tiêm phòng vaccine về Cục Thú y.

5. Các phòng, đơn vị thuộc Cục Thú y:

a) Rà soát, đánh giá lại chất lượng các lô vaccine đã sử dụng tại các địa phương có sự cố phản ứng sau tiêm; Tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm, phân tích chuyên sâu (mẫu heo bệnh, heo sau tiêm vaccine, mẫu vaccine) để có cơ sở kết luận chính xác nguyên nhân; 

b) Phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương và Công ty Navetco để khắc phục sự cố tại các địa phương đã tiêm vaccine có heo phản ứng sau tiêm phòng.