Alaska khuyến mại tháng 3-6/2021

Alaska khuyến mại tháng 3-6/2021

Công ty CP Sản xuất và Thương mại Hoàn Dương Hà Nam; nhà máy thức ăn chăn nuôi Alaska kính gửi quý khách hàng Chương trình khuyến mại mới nhất:

Nội dung chương trình:

- Từ 08/03-31/03/2021: Khuyến mại mua 10 bao thức ăn chăn nuôi tặng 01 bao cùng loại.

- Từ 01/04-30/06/2021: Khuyến mại mua 20 bao thức ăn chăn nuôi tặng 01 bao cùng loại.

Cách thức áp dụng:

- Chương trình được trừ trực tiếp qua hoá đơn bán hàng;

- Áp dụng cho tất cả các loại bao 25kg và túi 05kg;

- Áp dụng cho tất cả các đại lý mới và đại lý cũ của cả ba thương hiệu.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Điện thoại: (022) 63 582 027 - 63 691 966
Fax: (022) 63 836 977

Alaska khuyến mại T3-2021