Chúng tôi đang nâng cấp. Our site is getting a little tune up.

HĐQT công ty chúng tôi đã họp và quyết định thay đổi, cải thiện website. Quý vị vẫn có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 024 6286 3666. Chúng tôi sẽ trở lại sớm nhất. Mong quý vị thông cảm!

We apologize for the inconvenience, but we're performing some maintenance. You can still contact us at 024 6286 3666. We'll be back up soon!

— Chairman - Chủ tịch HĐQT