Khuyến mại 15-17/11/2017

Khuyến mại 15-17/11/2017
Thaiway xin thông báo chương trình khuyến mại từ ngày 15-17/11/2017, cụ thể như sau:

+ Khuyến mại 150 đ/kg cho các sản phẩm: 303, 216.
+ Khuyến mại theo số lượng các sản phẩm: 123, 106, 107, Babyswine Plus khi khách hàng lấy đủ 30 bao trên một đơn hàng, sẽ được tặng 01 bao Babyswine Plus.

Trân trọng,