Thêm 10 cảng cá được chỉ định để xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác

Thêm 10 cảng cá được chỉ định để xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác

Bộ NN-PTNT vừa ban hành Quyết định 1267/QĐ-BNN-TCTS về việc công bố danh sách cảng cá chỉ định để xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác.

Theo đó, 10 cảng cá ở 8 tỉnh thành ven biển chỉ định để xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác, gồm: cảng Ngọc Hải (Hải Phòng); Ninh Cơ (Nam Định); Thạch Kim và Xuân Hội (Hà Tĩnh); Cửa Việt và Cửa Tùng (Quảng Trị); Thuận An (Thừa Thiên – Huế); An Hòa (Quảng Nam); Tịnh Hòa (Quảng Ngãi); Định An (Trà Vinh). Trong đó có 5 cảng cá được xếp loại I và 5 cảng cá được xếp loại II.

Như vậy, đến nay, đã có tổng cộng 57 cảng cá được Bộ NN-PTNT chỉ định để xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác, gồm 24 cảng cá được xếp loại I và 33 cảng cá được xếp loại II.