Quản lý cấp cao phòng kinh doanh họp tổng kết và lên kế hoạch cho năm 2022

Quản lý cấp cao phòng kinh doanh họp tổng kết và lên kế hoạch cho năm 2022

Sáng 2/12/2021, Phòng Kinh Doanh Nhà máy thức ăn chăn nuôi Alaska đã tổ chức cuộc họp tổng kết công tác trong năm và chuẩn bị kế hoạch chiến lược cho năm 2022, cuộc họp diễn ra tại trụ sở nhà máy Alaska nằm trong khu công nghiệp Đồng Văn, Hà Nam.

Thành phần tham gia buổi họp bao gồm tập thể quản lý cấp cao của Phòng Kinh doanh.

Họp cán bộ cấp cao phòng Kinh doanh Alaska

Họp cán bộ cấp cao phòng Kinh doanh Alaska

Các cán bộ cấp cao của Phòng Kinh Doanh.