80% trang trại chăn nuôi ở Bình Phước quy mô lớn

80% trang trại chăn nuôi ở Bình Phước quy mô lớn
Bình Phước quy hoạch phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ chuồng trại khép kín, xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh.

Nhờ quy hoạch đúng đắn trên, hiện quy mô trang trại của Bình Phước phát triển mạnh mẽ, với khoảng 80% trang trại quy mô lớn, 66% trang trại công nghệ cao.

Các trang trại trước khi được cấp phép chăn nuôi đều được đánh giá tác động môi trường, đảm bảo có hầm chứa và xử lý nước thải, tổng đàn heo của tỉnh hiện khoảng 2 triệu con.

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT Bình Phước, năm 2020, tổng đàn lợn toàn tỉnh khoảng 1 triệu con, đến năm 2023 đã tăng gấp đôi. Đặc biệt, lợn hầu hết được nuôi trong trại lạnh, tuần hoàn khép kín, an toàn sinh học và đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Thời gian qua, tỉnh Bình Phước đã ban hành các chính sách thu hút đầu tư phát triển, trong đó có lĩnh vực chăn nuôi. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, hỗ trợ các cơ sở hạ tầng như: đường điện đến các khu chăn nuôi, hỗ trợ nhanh chóng trong các thủ tục đầu tư, kịp thời đối thoại với các doanh nghiệp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên tinh thần vì doanh nghiệp và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Ngoài ra, tỉnh chỉ đạo cá địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời những cơ sở chăn nuôi không đảm bảo điều kiện chăn nuôi, không tuân thủ cam kết về môi trường, gây ô nhiễm môi trường, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch phòng, chống dịch bệnh, tập trung xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho đàn gia súc, gia cầm…

Theo định hướng phát triển chăn nuôi của tỉnh Bình Phước đến năm 2025, mục tiêu tỉnh này đặt ra là tổng đàn lợn toàn tỉnh đạt trên 2,7 triệu con và đến 2030 là trên 3,2 triệu con.