Bắc Giang: Tổng sản lượng thịt hơi tăng mạnh

Bắc Giang: Tổng sản lượng thịt hơi tăng mạnh
Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, năm 2022, chăn nuôi của tỉnh Bắc Giang tiếp tục phát triển thuận lợi, nhất là gia cầm. Tổng sản lượng thịt hơi của tỉnh ước đạt hơn 283,3 nghìn tấn, tăng 23,2% so với kế hoạch năm và 5% so với năm 2021.

Cụ thể, tổng đàn lợn của tỉnh đạt 970 nghìn con, sản lượng 177 nghìn tấn; gia cầm 20 triệu con (trong đó gà 17 triệu con, còn lại là vịt, ngan,…), sản lượng 98 nghìn tấn; trâu 33 nghìn con, sản lượng 1,6 nghìn tấn; bò 120 nghìn con, sản lượng 6 nghìn tấn.

Sản phẩm chăn nuôi phục vụ tiêu thụ trong tỉnh chiếm 40%, còn lại là cung ứng ra các tỉnh, thành lân cận. Giá trị sản xuất chăn nuôi (theo giá cố định năm 2010) ước đạt hơn 9,57 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 5,4% so với kế hoạch.

Có được kết quả trên là do Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã thực hiện hiệu quả chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT, phối hợp với các địa phương làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; thực hiện nghiêm kiểm dịch vận chuyển vật nuôi ra, vào địa bàn tỉnh; chủ động phát hiện và khống chế dịch bệnh từ cơ sở, không để lây lan ra diện rộng; tích cực áp dụng công nghệ sinh học vào chăn nuôi an toàn, nâng cao năng suất.

Chăn nuôi của tỉnh có sự chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng giảm chăn nuôi nhỏ lẻ, tăng chăn nuôi tập trung quy mô trang trại và chuỗi khép kín theo hướng an toàn sinh học. Trong năm, trên địa bàn tỉnh không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm, các bệnh thông thường được kiểm soát tốt.

Thời gian qua, giá bán các sản phẩm chăn nuôi khá ổn định, riêng giá gia cầm luôn ở mức cao hơn so với những năm trước nên đã khuyến khích người dân đẩy tái đàn, nâng cao thu nhập.