Bảo tồn và phát triển giống gà kiến

 Bảo tồn và phát triển giống gà kiến
Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình hỗ trợ người dân phát triển và nhân rộng giống gà kiến địa phương…

Trung tâm Giống vật nuôi Quảng Bình phối hợp với Phòng NN-PTNT huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình), hỗ trợ 2.000 con gà giống có nguồn gốc gà kiến (hay còn gọi gà ta, gà địa phương), cho người dân ở huyện Tuyên Hoá nhằm bảo tồn, phát triển giống gà chất lượng cao địa phương.

Theo đó, 20 hộ dân đã được chọn để triển khai dự án này. Mỗi hộ được hỗ trợ 100 con giống và một phần thức ăn ban đầu. Các hộ nuôi ngoài phát triển đàn gà giống, còn được tập huấn kỹ thuật cho gà đẻ trứng, ấp trứng và có lứa gà tiếp theo để tăng đàn hoặc cung ứng ra thị trường.

Gia đình bà Đinh Thị Khẩn (xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa), được hỗ trợ 100 gà giống. Sau thời gian nuôi, đàn gà đã đến giai đoạn trưởng thành đẻ trứng và gây giống mới. Bà Khẩn cho biết, gà trống có trọng lượng khoảng 2 kg/con và gà mái có trọng lượng khoảng 1,5 kg/con. Giống gà này bán thương phẩm có giá cao nhất, khoảng 100.000 đồng/kg.

Theo Phòng NN - PTNT huyện Tuyên Hóa, những gia đình tham gia dự án đã phát triển tốt đàn gà giống. Nhiều hộ đã cho ấp nở và có gà giống để nuôi lứa tiếp theo hoặc chia sẻ cho những hộ lân cận để phát triển đàn gà kiến.

Với sự hỗ trợ này, bà con bảo tồn và phát triển giống gà trên địa bàn nhằm phục hồi lại thương hiệu “gà đồi Tuyên Hóa” có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.