Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
Hoàn Dương chúc mừng các bà, các chị em nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thay mặt Ban lãnh đạo Công ty kính chúc các bà, các mẹ, các chị em có một ngày lễ nhiều niềm vui, hạnh phúc; luôn luôn là điểm tựa tinh thần, là hậu phương vững chắc cho các anh em yên tâm công tác; là người phụ nữ đảm việc nước, giỏi việc nhà.

Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10!

Hoàn Dương chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam

Chủ tịch HĐQT Vũ Công Trìu chia sẻ cảm xúc và chúc mừng các chị em nhân ngày Phụ nữ Việt Nam.

Hoàn Dương chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam

Chủ tịch HĐQT Vũ Công Trìu chia sẻ cảm xúc và chúc mừng các chị em nhân ngày Phụ nữ Việt Nam.

Hoàn Dương chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam

Chủ tịch HĐQT Vũ Công Trìu tặng hoa Phó TGĐ Nguyễn Thanh Quỳnh và các chị em.

Hoàn Dương chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam

Chủ tịch HĐQT Vũ Công Trìu tặng hoa Phó TGĐ Nguyễn Thanh Quỳnh và các chị em.

Hoàn Dương chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam

 

Hoàn Dương chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam

Lãnh đạo Phòng Kinh Doanh tặng hoa các chị em.

Hoàn Dương chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam

Đại diện BCH Công đoàn tặng hoa các chị em.

Hoàn Dương chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam

Các phòng ban khác tặng hoa các chị em.