Hà Nội phấn đấu năm 2027 có vùng chăn nuôi đạt chuẩn của Tổ chức Thú y Thế giới

Hà Nội phấn đấu năm 2027 có vùng chăn nuôi đạt chuẩn của Tổ chức Thú y Thế giới
Đây là một trong các nhiệm vụ quan trọng mà thành phố Hà Nội đề ra tại Kế hoạch số 254/KH-UBND được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành ngày 19/10/2023. Kế hoạch cũng định hướng nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và đảm bảo an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2023 – 2030.

Trong Kế hoạch, Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng các cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh (ATDB) đối với gia súc, gia cầm phục vụ tiêu dùng trong nước và hướng tới xuất khẩu. Bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm (ATTP) trong chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, sơ chế, chế biến, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật. Kiểm soát thuốc, vắc xin thú y bảo đảm đạt yêu cầu chất lượng, an toàn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh động vật, an toàn thực phẩm, giảm thiểu nguy cơ kháng thuốc. Cùng với đó, thành phố sẽ tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động buôn bán, bảo quản, kinh doanh sử dụng thuốc thú y tại cơ sở chăn nuôi, buôn bán thuốc thú y, cơ sở khám chữa bệnh thú y, sản xuất thức ăn chăn nuôi… Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý chăn nuôi và thú y trên địa bàn thành phố, phù hợp với định hướng chuyển đổi số và xây dựng thành phố thông minh.

Thanh tra thú y

Thành phố Hà Nội sẽ tăng cường kiểm soát việc sử dụng, kinh doanh thuốc thú y. 

Một trong các nhiệm vụ quan trọng mà thành phố Hà Nội đề ra trong giai đoạn 2023 – 2030 đó là tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật, bệnh lây truyền giữa động vật và người. Trong đó, phấn đấu đến năm 2026, có ít nhất 1 vùng chăn nuôi gia cầm cấp xã đạt ATDB theo quy định của Việt Nam; từ năm 2027, có ít nhất 1 vùng chăn nuôi gia cầm cấp xã đạt ATDB theo tiêu chuẩn của Tổ chức Thú y thế giới (WOAH); Dự kiến năm 2026 có ít nhất 1 vùng chăn nuôi gia súc cấp xã được xây dựng ATDB đối với bệnh lở mồm long móng và dịch tả heo châu Phi theo quy định của Việt Nam; Phấn đấu từ năm 2027, có ít nhất 1 vùng chăn nuôi gia súc cấp xã được xây dựng ATDB đối với bệnh lở mồm long móng và dịch tả heo châu Phi theo tiêu chuẩn của WOAH. 

Liên quan đến việc tăng cường năng lực quản lý, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với động vật, sản phẩm động vật giai đoạn 2023 – 2030, thành phố quyết tâm đảm bảo toàn bộ động vật đưa vào cơ sở giết mổ tập trung được cơ quan thú y kiểm soát. Thực hiện 100% chương trình giám sát ATTP đối với sản phẩm động vật được thực hiện từ cơ sở giết mổ, sơ chế, bảo quản, kinh doanh đến các chợ buôn bán sản phẩm động vật. 

Thanh tra thú y

Đảm bảo toàn bộ động vật đưa vào cơ sở giết mổ tập trung được kiểm soát thú y.

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đối tượng làm công tác quản lý thuốc thú y, đặc biệt là hệ thống thú y cơ sở; tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho các đối tượng quản lý. Hàng năm thực hiện lấy mẫu giám sát chất lượng thuốc thú y lưu hành trên thị trường; phấn đấu 90% cơ sở buôn bán thuốc thú y được kiểm tra, đánh giá và có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán; đảm bảo toàn bộ chủ cơ sở, người quản lý, người trực tiếp tham gia buôn bán, khám, điều trị bệnh động vật được cấp chứng chỉ hành nghề. Tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở vi phạm trong hoạt động buôn bán thuốc thú y, hành nghề thú y, kịp thời xử lý theo quy định. 

Thanh tra thú y

Dự kiến năm 2026, Hà Nội có ít nhất 1 vùng chăn nuôi gia súc cấp xã được xây dựng an toàn dịch bệnh.

Hà Nội cũng đặt mục tiêu đến năm 2025, xây dựng và vận hành thành công Cơ sở dữ liệu dùng chung ngành nông nghiệp (trong đó có các dữ liệu thuộc ngành chăn nuôi và thú y) trên địa bàn thành phố. Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính lĩnh vực kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, ATTP, buôn bán thuốc thú y, hành nghề thú y… 

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở NN&PTNT chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung tham mưu, trình ban hành Kế hoạch; tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả, đúng quy định pháp luật.