Kiến nghị điều chỉnh thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

Kiến nghị điều chỉnh thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi
Bộ NN&PTNT, Bộ Công an và một số hiệp hội kiến nghị điều chỉnh giảm thuế suất thuế nhập khẩu MFN (thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi) của mặt hàng khô dầu đậu tương từ 2% xuống 0%.

Ngày 15/11/2023, Bộ Tài chính ban hành công gửi các đơn vị liên quan về việc xin ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi trong đó có kiến nghị điều chỉnh thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Bộ Tài chính cho biết, Bộ NN&PTNT, Bộ Công an và một số hiệp hội kiến nghị điều chỉnh giảm thuế suất thuế nhập khẩu MFN (thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi) của mặt hàng khô dầu đậu tương từ 2% xuống 0%.

Theo Bộ Tài chính, hiện nay, cơ bản mức thuế suất MFN các mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi đều đã ở mức rất thấp, để bảo hộ sản xuất trong nước phù hợp với khả năng đáp ứng thị trường trong nước. Đối với mặt hàng khô đậu tương, đã sản xuất được 35% nhu cầu trong nước và nhập khẩu 65% nên mức thuế suất MFN đối với mặt hàng này là 2% (so với mức cam kết trần Tổ chức Thương mại Thế giới 5%) như hiện hành là phù hợp, đảm bảo nguyên tắc ban hành Biểu thuế, thuế suất, khuyến khích ngành chăn nuôi chủ động nguồn nguyên liệu sản xuất trong nước, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người chăn nuôi và các nhà cung cấp thức ăn chăn nuôi trong nước và nhập khẩu.

Hơn nữa, mặt hàng khô dầu đậu tương là một trong những nguyên liệu quan trọng để sản xuất thức ăn chăn nuôi, trong nước cũng đã sản xuất được một phần (như một số nhà máy ép dầu ăn sản xuất). Việc điều chỉnh giảm mức thuế suất MFN có thể dẫn đến giảm nhu cầu, ảnh hưởng đến sản xuất trong nước và tăng sự phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu, qua đó tác động trực tiếp tới hoạt động chăn nuôi của doanh nghiệp và đời sống của người dân.

Do đó, Bộ Tài chính đề xuất 2 phương án. Thứ nhất: Giữ nguyên mức thuế suất MFN đối với mặt hàng khô dầu đậu tương như hiện hành. Thứ hai: Điều chỉnh mức thuế suất MFN đối với mặt hàng khô dầu dậu tương từ 2% xuống 1% (thay cho phương án giảm xuống 0% như đề xuất của Bộ NN&PTNT và một số hiệp hội).

Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị có ý kiến tham gia và gửi về Bộ trước ngày 01/12/2023 để Bộ kịp thời hoàn thiện dự thảo Nghị định.